Comunicate de presa


Comunicate de Presa

11 Aprilie 2017
Anunt privind intentia de listare - 11 aprilie 2017


ACEST DOCUMENT NU ESTE DESTINAT DEZVĂLUIRII, PUBLICĂRII SAU DISTRIBUIRII, ÎN ÎNTREGIME SAU ÎN PARTE, ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, ÎN CADRU SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI, AFRICII DE SUD SAU ORICĂREI ALTE JURISDICȚII UNDE ESTE ILEGAL SĂ FIE DISTRIBUIT ACEST ANUNȚ SAU ORICE COPIE A ACESTUIA.


Acest anunț nu este o ofertă de vânzare sau de subcriere de valori mobiliare în Statele Unite sau orice altă jurisdicție. Acest anunț este un comunicat cu caracter publicitar și nu un prospect și nici ofertă de vânzare, nici solicitare a vreunei oferte de subscriere la sau de cumpărare a valorilor mobiliare în Statele Unite sau într-o altă jurisdicție, înclusiv în Statele Unite, Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud. Acest anunț, precum și conținutul acestui document nu vor constitui baza, sau nu pot fi invocate în legătură cu nicio ofertă sau angajament de nicio natură în nicio jurisdicție. Investitorii nu ar trebui să cumpere nicio valoare mobiliară menționată în acest anunț, cu excepția cazului în care acest lucru se face pe baza informațiilor conținute în prospect ( „Prospectul“), în forma sa finală care urmează să fie publicată în timp util de către Digi Communications N.V. (împreună cu filialele sale, „DIGI“, „Grupul“ sau „Societatea“), o societate cu răspundere limitată (naamloze vennootschap) constituită în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social (statutaire zetel) în Amsterdam, Olanda, cu sediul conducerii și cel de rezidență fiscală în România, în legătură cu oferta propusă (i) publicului, în România, și (ii) anumitor investitori instituționali și profesionali, de acțiuni ordinare din clasa B ( „Acțiunile de clasă B“ sau „Acțiuni Oferite“) și admiterea Acțiunilor Oferite la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Copii ale Prospectului, în urma publicării, vor fi făcute disponibile de către Societate, precum și în alte moduri indicate de Prospect.PENTRU LANSARE IMEDIATĂ

București, 11 Aprilie 2017Digi COMMUNICATIONs N.V. (“DIGI”) ANUNȚĂ INTENȚIA

DE A FI LISTATĂ LA BURSA DE VALORI DIN BUCUREȘTI


DIGI, important furnizor de servicii de telecomunicații din România și Ungaria, anunță astăzi intenția de a lansa o ofertă publică inițială („IPO“ sau „Oferta“) de acțiuni ordinare din clasa B către (i) public, în România, și (ii) anumiți investitori instituționali și profesionali (împreună, „Oferta“). DIGI intenționează să solicite admiterea Acțiunilor la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București („Admiterea“) în luna Mai 2017.


CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE CHEIE (valabile la 31 decembrie 2016)


 • Portofoliul diversificat de servicii complementare media și de telecomunicații

  • Marcă puternic recunoscută în rândul consumatorilor români și maghiari

  • Cinci servicii de bază: televiziune prin cablu, internet și date fixe, servicii de telecomunicații mobile, telefonie fixă și televiziune prin satelit de tip direct to home („DTH“),

  • Oferirea de servicii multiple sporește capacitatea Societății de a extinde utilizarea serviciilor noastre de către baza de clienți existenți și crește loialitatea clienților

  • De asemenea, DIGI oferă servicii de telecomunicații mobile ca MVNO (operator mobil virtual) comunităților mari de români din Spania și Italia

 • Infrastructura sa avansată și rețelele de fibră optică de ultimă generație de pe piețele de bază permite Societății să ofere o acoperire de încredere pentru clienții săi

  • Rețele fixe de fibră optică DIGI în România și Ungaria acoperă aproximativ 62% și respectiv 24%, din gospodăriile acestor țări

  • Serviciile de telecomunicații mobile 3G și 4G din România acoperă aproximativ 98% și respectiv 37% din procentajul populației

  • DIGI este liderul pieței de servicii de televiziune cu plată în România, cu o pondere de aproximativ 49,0%, și este al treilea jucător în Ungaria, cu o cotă de aproximativ 25%, conform numărului de unități generatoare de venit

 • Performanța financiară robustă

  • DIGI a generat în mod constant fluxuri puternice de venituri si un EBITDA ajustat robust din 2014 până în prezent

  • În 2016, DIGI a generat venituri de 842,8 milioane de euro, iar EBITDA ajustat și marja EBITDA ajustată s-au ridicat la 263,3 milioane de euro și respectiv 31,2%, reprezentând o rată de creștere anuală compusă (RCAC) de 8%, din 2014 până în 2016

 • Echipă de conducere foarte experimentată

  • Echipa de conducere de la nivelul senior este formată din profesioniști care au, în medie, peste 10 de ani de experiență în industria de telecomunicații și în Societate

 • Dinamica atractivă a industriei locale, cu o creștere structurală stabilă

  • Este de așteptat ca PIB-ul românesc (real) să înregistreze o RCAC de 3,7%, din 2015 până în 2018, față de o RCAC preconizată de 1,6% pentru Uniunea Europeană (sursa: Eurostat)


REZUMATUL OFERTEI


 • Oferta publică inițială (IPO) va cuprinde o ofertă de acțiuni ordinare clasa B provenind de la acționarii existenți. Societatea nu va obține nicio parte din sumele obținute de pe urma vânzării Acțiunilor Oferite.

 • Societatea a emis, de asemenea, acțiuni ordinare de clasa A, dar care nu fac parte din Ofertă și care nu vor fi admise la tranzacționare

 • Fiecare Acțiune de clasa B conferă un drept de vot și fiecare acțiune de clasa A conferă 10 drepturi de vot. Acțiunile de clasa B conferă aceleași drepturi la dividende ca și acțiunile de clasa A.

 • Oferta propusă, în cazul în care va avea loc, va consta dintr-o ofertă: (i) adresată publicului în România, și (ii) anumitor investitori instituționali și profesional și admiterea Acțiunilor Oferite la tranzacționare pe Piața Reglementată la vedere a Bursei de Valori Bucureștii

 • Societatea intenționează să listeze cel puțin 25% din capitalul social subscris al Societății, presupunând că are loc exercitarea opțiunii de supra-alocare a 10% din acțiuni, imediat după Admitere

 • Citigroup și Deutsche Bank acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni și împreună cu BT Capital Partners S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services, a.s. în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri

 • Detalii complete ale Ofertei vor fi incluse in Prospect, care urmează să fie publicat în timp util de către Societate, ulterior aprobării de către Autoritatea pentru Piețe Financiare din Regatul Țărilor de Jos (Stichting Autoriteit Financiële Markten).

 • Se preconizează că admiterea la tranzacționare va avea loc în luna Mai 2017.


Declaratia despre IPO-ul DIGI din partea Dlui. Serghei Bulgac, CEO al RCS & RDS S.A., cea mai mare societate operațională din Grup și viitor CEO al DIGI, a declarat: „Ziua de astăzi marchează un moment istoric pentru DIGI Comunications N.V. și pentru economia românească, în general. În calitate de unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de telecomunicații din România și Ungaria, intenția de listare la Bursa de Valori București este o oportunitate importantă pentru publicul românesc și va reprezenta o realizare de care vom fi foarte mândri. Investind în DIGI, investitorii obțin acces la un lider atractiv în industrie, cu o creștere structurală stabilă. Investitorii vor beneficia de expertiza echipei noastre de conducere și de o marcă cu o recunoaștere puternică pe piețele în care activăm și pe segmentele noastre de clienți. Consiliul de Administrație al Societății sprijină cu mândrie această etapă a dezvoltării noastre și așteaptă cu nerăbdare să lucreze cu acționarii viitori, în calitatea de societate cotată la bursă.“

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII:


DIGI Communications +4 (0) 775 600 600

Serghei Bulgac

Mihaela Paduroiu


MSLGROUP The Practice (Mass-media din România) +4 (0) 751 751 373

Oana Bulexa


CNC Communications (Mass-media Internațională) +44 (0)20 3219 8800

Tom Buchanan

Michael Kinirons


Citigroup +44 (0)20 7986 4000

Roger Barb

Nishit Ruparelia


Deutsche Bank +44 (0)20 7545 8000

Nicolas Skaff

Paul Huysmans


Société Générale +44 (0)20 7762 5166
Laurent Cassin

Jose-Antonio Gagliardi


Société Générale / BRD - Groupe Société Générale S.A.

Laurent Cassin +44 (0)20 7762 5166

Jose-Antonio Gagliardi

Irina Neacsu +4 (0) 21 301 6112


Wood & Co

Nick Kaufmann +44 (0) 7534 664 275

Bogdan Campianu +4 (0) 316 301 182


BT Capital Partners

Daniela Secara +4 (0) 374 778 038

Alexandra Popa +4 (0) 0374778846Raiffeisen Bank

Dana Mirela Ionescu +4 (0) 722 130 458

Iuliana Musat +4 (0) 722 548 558PREZENTARE GENERALĂ


Poziție de lider de piață în România


Suntem un important furnizor de servicii de telecomunicații în România și în Ungaria, conform numărului de unități generatoare de venituri (“UGV”).


Pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2016, operațiunile noastre din România au generat 612,7 milioane €, sau 72,7%, din veniturile noastre totale; operațiunile noastre din Ungaria au generat137,9 milioane €, sau 16,4%, din veniturile noastre totale; operațiunile noastre din Spania au generat 83,0 milioane €, sau 9,9%, din veniturile noastre totale; iar operațiunile noastre din Italia au generat 9,2 milioane €, sau 1,1%, din veniturile noastre totale. Deși în trecut am avut operațiuni în alte țări din Europa de Est, toate aceste operațiuni au fost vândute cu succes în anii 2013 și 2015. Cu excepția operațiunilor noastre de tip MVNO (operator mobil virtual) din Spania și Italia, dedicate comunităților de români din acele țări, în prezent ne axăm exclusiv pe piețele noastre principale. Ca urmare, combinația capacităților noastre fixe, de satelit și mobile din România și Ungaria și experiența noastră locală bogată fac din noi un lider european în furnizarea de soluții de telecomunicații axate pe anumite regiuni geografice.


Activitatea noastră a cunoscut în principal o creștere organică de la aproximativ 0,7 milioane UGV la data de 31 decembrie 2002 la aproximativ 12,4 milioane UGV la data de 31 decembrie 2016, perioadă în care ne-am dezvoltat de la un furnizor de servicii de televiziune prin cablu la un furnizor de servicii „multiple play”, incluzând servicii de televiziune prin cablu, internet și date fixe, telecomunicații mobile, telefonie fixă și servicii de televiziune DTH (direct to home). La data de 31 decembrie 2016, aveam în total aproximativ 12,4 milioane UGV, din care aproximativ 3,3 milioane erau UGV pentru servicii de televiziune prin cablu, aproximativ 2,5 milioane erau UGV pentru servicii de internet și date fixe, aproximativ 3,9 milioane erau UGV pentru servicii de telecomunicații mobile aproximativ, aproximativ 1,7 milioane erau UGV pentru servicii de telefonie fixă și aproximativ 0,9 milioane erau UGV pentru servicii de televiziune DTH.


Am generat în mod constant fluxuri de venit ridicate. Am generat venituri în valoare de 661,6 milioane €, 750,1 milioane € și 842,8 milioane € în anii încheiați la data de 31 decembrie 2014, 2015 și 2016, respectiv reprezentând o RCAC (rată de creștere anuală compusă) de 14% din 2014 până la 2016 pentru operațiunile continue. În ultimii ani am investit masiv în dezvoltarea activității de servicii de telecomunicații mobile din România. Prin urmare, EBITDA ajustat și marja EBITDA ajustată pentru operațiunile continue au rămas relativ constante, de la 226,9 milioane € și 35,0%, respectiv, pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2014, la nivelul de 237,5 milioane € și, respectiv, 31,8%, pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2015. Pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2016 am înregistrat EBITDA ajustat și marja EBITDA ajustată pentru operațiunile continue de 263,3 milioane € și, respectiv, de 31,2%, reprezentând RCAC de 8% din 2014 până în 2016 pentru operațiunile continue.


Oferim cinci servicii principale:


Televiziunea prin cablu este linia noastră inițială de activitate. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 2,9 milioane UGV în România și aproximativ 473.000 UGV în Ungaria pentru serviciile de televiziune prin cablu. Serviciile de televiziune prin cablu au generat 25,7% din veniturile noastre în anul încheiat la 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie2016, serviciile noastre de televiziune prin cablu, împreună cu serviciile noastre DTH, aveau o cotă de aproximativ 49,0% și aproximativ 25,1% pe piețele televiziunii cu plată din România și respectiv din Ungaria (Surse: Raportările Grupului și ale companiilor active în același domeniu, Autoritatea Naţională din România pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii („ANCOM”), Autoritatea Națională din Ungaria pentru Media și Infocomunicații („NMIAH”)).


Serviciile noastre de internet și date fixe sunt în principal oferite prin intermediul rețelelor noastre FTTB („Fibră-până-la-clădire”)/FTTH („Fibră-până-acasă”) care utilizează tehnologia GPON sau o tehnologie comparabilă în România și Ungaria. La data de 31 decembrie 2016, am avut aproximativ 2,1 milioane UGV pentru serviciile de internet și date fixe în România și aproximativ 428.000 UGV în Ungaria. Serviciile de internet și date fixe au generat 23,9% din veniturile noastre în anul încheiat la 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie 2016, serviciile noastre de internet și date fixe aveau o cotă de piață de aproximativ 48,6% și aproximativ 15,8% în România și, respectiv, în Ungaria (Surse: Raportările Grupului și ale companiilor active în același domeniu, ANCOM, NMIAH).


Furnizăm servicii de telecomunicații mobile utilizând rețelele noastre de 3G și 4G în România, și în calitate de MVNO axat pe comunitățile de români din Spania și Italia. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 3,2 milioane UGV pentru serviciile de telecomunicații mobile în România, aproximativ 14.000 UGV în Ungaria (unde oferim servicii de internet și date mobile în calitate de revânzător prin rețeaua Telenor), aproximativ 609.000 UGV în Spania și aproximativ 86.000 UGV în Italia. Serviciile de telecomunicații mobile au generat 25,5% din veniturile noastre în anul încheiat la data de 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie 2016, serviciile noastre de telecomunicații mobile aveau o cotă de piață de aproximativ 11,6% în România și cote relativ mici pe piețele din Ungaria, Spania și Italia (Surse: Raportările Grupului și ale companiilor active în același domeniu, ANCOM).


Oferim servicii de telefonie fixă prin intermediul rețelelor noastre din România și Ungaria. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 1,3 milioane UGV pentru servicii de telefonie fixă în România și aproximativ 353.000 UGV pentru servicii de telefonie fixă în Ungaria. Serviciile de telefonie fixă au generat 3,8% din veniturile noastre în anul încheiat la data de 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie 2016, serviciile noastre de telefonie fixă aveau o cotă de piață de aproximativ 31,7% și aproximativ 11,6% în România și, respectiv, în Ungaria (Surse: Raportările Grupului și ale companiilor active în același domeniu, ANCOM, NMIAH).


Serviciile noastre de televiziune prin satelit de tip DTH sunt oferite în România și Ungaria. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 641.000 UGV pentru serviciile DTH în România și aproximativ 307.000 UGV pentru serviciile DTH în Ungaria. Serviciile DTH reprezentau 8,3% din veniturile noastre în anul încheiat la data de 31 decembrie 2016.


AVANTAJELE CHEIE

Considerăm că avantajele noastre principale includ următoarele:


 • Piețe locale atractive cu creștere structurală stabilă.

 • Poziție de lider de piață în domeniile principale de activitate și o creștere solidă a numărului de UGV.

 • Infrastructura avansată, ce include rețele de fibră optică cu acoperire națională în România și Ungaria și rețeaua de telecomunicații mobile cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din România, din punctul de vedere al numărului de UGV. Propuneri comerciale de top pentru clienți.

 • Performanță financiară solidă.

 • Echipă de conducere cu o experiență bogată..


STRATEGIE

Misiunea noastră este de a furniza clienților noștri servicii de telecomunicații de înaltă calitate la prețuri competitive. Componentele specifice ale strategiei noastre includ următoarele:


 • Continuarea optimizării rețelei noastre fixe avansate de fibră optică, oferind servicii de înaltă calitate, păstrând în același timp prețuri competitive.

 • Extinderea rețelei noastre mobile pe segmentele noastre geografice principale și dezvoltarea activității de servicii de comunicații mobile.

 • Focusarea pe piețele principale din România și Ungaria și extinderea cotei de piață.

 • Creșterea în continuarea a numărului de UGV prin vânzări încrucișate de produse și rată de penetrare mai ridicată a serviciilor noastre, gestionând în același timp rata de dezabonare a clienților. De asemenea, există posibilitatea să urmărim creșterea prin achiziții pe bază de oportunitate.

 • Oferta de conținut premium și/sau exclusiv pentru a spori atractivitatea ofertelor noastre de produse.

  1. ARIILE DE DE OPERARE

Operăm în România, Ungaria, Spania și Italia. Sfera serviciilor noastre oferite în fiecare țară variază de la o țară la alta.

Tabelul de mai jos arată liniile de activitate disponibile în fiecare dintre segmentele noastre geografice:


(1) Doar date, în calitate de revânzător.

(2) În calitate de MVNO.


Principalele noastre segmente geografice sunt România și Ungaria..
DECLINAREA RĂSPUNDERII:


Conținutul acestei comunicări a fost elaborat de DIGI pe propria răspundere.


Informațiile incluse în această comunicare au doar scop de fond și nu pretind a fi integrale sau complete. Nicio persoană, în niciun scop, nu se poate baza pe informațiile incluse în această comunicare, sau pe acuratețea, imparțialitatea sau exhaustivitatea ei.


Această comunicare nu va putea fi publicată sau distribuită, direct sau indirect, în sau pe teritoriul Statelor Unite (inclusiv pe teritoriile sau posesiunile sale, în niciun stat al Statelor Unite sau ale Districtului Columbia), Australiei, Canadei, Japoniei sau Africii de Sud. Distribuirea acestei comunicări poate fi limitată prin lege în anumite jurisdicții iar persoanele în a căror posesie intră orice document sau informație la care se face referire aici trebuie să se informeze despre și să respecte orice astfel de limitare. Nerespectarea acestor limitări poate constitui o încălcare a legilor cu privire la valorile mobiliare din orice astfel de jurisdicție.


Această comunicare nu constituie sau nu face parte din nicio ofertă sau solicitare de cumpărare sau subscriere de valori mobiliare către orice persoană din Statele Unite, Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud, sau în orice jurisdicție către sau în care o astfel de ofertă sau solicitare este ilegală. Acțiunile la care se face referire aici (“Acțiunile Oferite”) nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite decât dacă sunt înregistrate în baza Legii privins Valorile Mobiliare din Statele Unite, din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare”) sau oferite într-o tranzacție scutită sau care nu face obiectul cerințelor de înregistrare ale Legii privind Valorile Mobiliare. Oferirea sau vânzarea Acțiunilor Oferite nu a fost și nu va fi înregistrată în baza Legii privind Valorile Mobiliare sau în baza legilor privind valorile mobiliare aplicabile din Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud. Cu câteva excepții, Acțiunile Oferite la care se face referire aici nu vor putea fi oferite sau vândute în Australia, Canada, Japonia sau Africa de Sud sau către sau în contul sau beneficiul niciunui resortisant, rezident sau cetățean al Australiei, Canadei, Japoniei sau Africii de Sud. Nu va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite, Canada, Australia, Japonia și Africa de Sud.


În statele membre ale Spațiului Economic European („SEE”) (fiecare denumit „Stat Membru Relevant”), această comunicare se adresează doar persoanelor care sunt Investitori Calificați, pentru scopul articolului 2(1) din Directiva privind Prospectul, conform definiției de mai jos. În acest scop, expresia “Directiva privind prospectul” face referire la Directiva 2003/71/CE (și amendamentele sale, inclusiv Directiva 2010 de modificare a Directivei privind prospectul, în măsura implementării într-un Stat Membru Relevant), și include orice măsură de implementare relevantă din Statul Membru Relevant, iar expresia „Directiva 2010 de modificare a Directivei privind prospectul” face referire la Directiva 2010/73/UE. Informația conținută în prezenta comunicare nu constituie o ofertă publică de valori mobiliare în Regatul Unit. Niciun prospect de ofertă publică de valori mobiliare nu se va publica în Regatul Unit. În Regatul Unit această comunicare se adresează exclusiv Investitorilor calificați (i) care sunt persoane cu experiență profesională în domeniul investițiilor și care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din Legea privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovarea Financiară), Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul privind Promovarea Financiară”) sau (ii) Investitorilor Calificați care se incadrează în prevederile articolului 49(2)(Aa) la (D) din Ordinul privind Promovarea Financiară și (iiI) sunt alte persoane cărora este legal să li se comunice în orice alt mod, iar orice activitate de investiții la care se raportează va fi inițiată doar cu aceste persoane, și nu se vor baza pe alte persoane decât acestea.


Această comunicare nu constituie un comunicat cu caracter publicitar pentru scopul articolului 11 din Legea română nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.


Acest anunț poate include declarații care sunt, sau pot fi considerate a fi „declaratii anticipative“. Aceste declaratii anticipative pot fi identificate prin utilizarea de terminologie anticipativă, inclusiv termenii „crede“, „estimează“, „plănuiește“, „previzionează“, „anticipează“, „se așteaptă“, „intenționeaza“, „poate “,„va” sau „ar trebui” sau, în fiecare caz, forma lor negativă sau alte variații sau terminologia comparabilă, sau prin discutii de strategie, planuri, obiective, scopuri, evenimente sau intenții viitoare. Declarațiile anticipative pot și adesea diferă semnificativ de rezultatele reale. Orice declarații anticipative reflectă perspectiva curentă a companiei cu privire la evenimente viitoare și sunt supuse unor riscuri legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze referitoare la activitatea companiei, rezultatele operațiunilor, poziția financiară, lichiditatea, perspectivele, creșterea și strategiile. Declarațiile anticipative sunt valabile numai de la data la care acestea sunt realizate.


Societatea își declină orice obligație sau angajament de a actualiza, verifica sau revizui orice declarație anticipativă conținută în acest anunț, fie ca urmare a unor informații noi, evoluții viitoare sau în alt mod.

Orice achiziție de Acțiuni Oferite în Oferta propusă ar trebui să fie făcută exclusiv pe baza informațiilor cuprinse în Prospect, întocmit în conformitate cu Directiva privind Prospectul și aprobat de Autoritatea pentru Piețe Financiare din Regatul Țărilor de Jos (Stichting Autoriteit Financiële Markten) și care urmează să fie publicat în timp util și, atunci când va fi publicat, va putea fi obținut de la Societate și din alte locuri indicate în Prospect. Informațiile din acest anunț se pot modifica. Înainte de a subscrie sau de a cumpăra orice Acțiuni Oferite, persoanele care vizualizează acest anunț ar trebui să se asigure că au înțeles pe deplin și că acceptă riscurile care vor fi stabilite în Prospect atunci când vor fi publicate. Niciuna din informațiile conținute în acest anunț sau acuratețea sau completitudinea acestora nu pot fi de încredere pentru niciun motiv. Acest anunț nu constituie sau nu face parte din nicio ofertă sau nicio invitație de a vinde sau de a emite, sau nicio solicitare cu privire la nicio ofertă de cumpărare sau de subcriere pentru Acțiuni Oferite sau niciun alt titlu de valoare și nici nu va constitui baza (și nicio parte a acestuia nu va constitui baza), la fel acțiunea de distribuire a sa nu va constitui baza sau nu va putea fi invocată în legătură cu niciun contract pentru acestea.


Data Admiterii poate fi influențată de factori, cum ar fi condițiile de piață. Nu există nicio garanție că Admiterea va avea loc și nu trebuie să vă bazați deciziile financiare pe intențiile societății în legătură cu Admiterea în această etapă. Realizarea de investiții la care se referă acest anunț poate expune un investitor la un risc semnificativ de a pierde toată suma investită. Persoanele care se gândesc la efectuarea unor astfel de investiții ar trebui să consulte o persoană autorizată specializată în consilierea unor astfel de investiții. Acest anunț nu constituie o recomandare privind Oferta. Valoarea actiunilor poate fie să scadă, fie să crească. Potențialii investitori ar trebui să consulte un consultant profesionist în ceea ce privește caracterul adecvat al ofertei pentru persoana în cauză.


Nici una dintre instituțiile Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, BRD-Groupe Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A., WOOD & Company Financial Services, A.S. si BT Capital Partners S.A. și nici vreunul dintre directorii, funcționarii, angajații, consilierii sau agenții lor nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru/ sau nu face nicio reprezentare sau garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește adevărul, corectitudinea sau caracterul complet al informațiilor din acest anunț (sau dacă vreo informație a fost omisă din anunț) sau nicio altă informație referitoare la companie, filialele și companiile sale asociate, nici în scris, nici oral sau în nicio formă vizuală sau electronică, indiferent de cum s-ar transmite sau s-ar pune la dispoziție sau pentru nicio pierdere indiferent de modul în care rezultă din orice utilizare a anunțului sau a conținutului acestuia sau apărută în alt mod în legătură cu acesta.


Fiecare dintre instituțiile Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, BRD-Groupe Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A., WOOD & Company Financial Services, A.S. si BT Capital Partners S.A. acționează exclusiv pentru DIGI și anumiți acționari acționari existenți ai DIGI și pentru nimeni altcineva în legătură cu oferta. Ei nu vor considera nicio altă persoană drept clienții lor respectiv în ceea ce privește Oferta și nu vor fi responsabili fașă de nimeni altcineva decât DIGI și anumiți acționari existenți ai DIGI pentru furnizarea de protecție oferită clienților lor, și nici pentru furnizarea de consultanță în ceea ce privește Oferta, conținutul acestui anunţ sau al oricărei tranzacții, aranjament sau alte aspecte mentionate aici.


În legătură cu oferta, fiecare dintre Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, BRD-Groupe Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A., WOOD & Company Financial Services, A.S. și BT Capital Partners și oricare dintre filialele lor, pot prelua o parte din Acțiunile Oferite ca poziție principală și în această calitate pot reține, cumpăra, vinde, oferta spre vânzare sau pot să se ocupe de propriile lor conturi în astfel de Acțiuni Oferite și alte titluri de valori ale DIGI sau investiții similare în legătură cu oferta sau în alt fel. Prin urmare, trimiterile din Prospect, odată publicat, la Acțiunile Oferite care sunt oferite subscrise, achiziționate, plasate sau altfel tratate ar trebui să fie interpretate ca incluzând orice problemă sau ofertă, sau abonament, achiziționare, plasare sau tranzacționare de către oricare dintre Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, BRD-Groupe Société Générale SA, Raiffeisen Bank SA, WOOD & Company Financial Services, a.s. și BT Capital Partners și oricare dintre filialele lor care acționează în această calitate. În plus, Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, BRD-Groupe Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A., WOOD & Company Financial Services, A.S. si BT Capital Partners pot încheia acorduri de finanțare și de swap în legătură cu care ei sau afiliații lor pot din când în când să obțină, să dețină sau să cedeze Acțiuni din ofertă. Nici unul dintre Citigroup, Deutsche Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, BRD-Groupe Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A., WOOD & Company Financial Services, A.S. si BT Capital Partners, și nici vreune dintre filialele respective nu intenționează să dezvăluie amploarea unei astfel de investiții sau tranzacții în alt mod decât în conformitate cu toate obligațiile legale sau de reglementare potrivit cărora să facă acest lucru. În legătură cu Oferta, un manager pentru operațiuni de stabilizare a prețului va fi numit și aesta, sau oricare dintre agenții săi, are dreptul (dar nu și obligația), în limita permisă de legea aplicabilă, să supra-aloce Acțiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacții de Stabilizare în vederea susținerii prețului de piață al Acțiun


NOTA:
Comunicatele de presa contin detalii legate de oferte si promotii valabile la data publicarii lor. Pentru oferta curenta si promotiile valabile in acest moment, va rugam consultati paginile la care fac trimitere link-urile continute in comunicate.

Contact media

Departament Marketing
T: 031.400.44.40
F: 031.400.44.41


Pentru informatii legate de oferta Digi sau pentru sugestii si sesizari, intra in legatura cu noi


Website-ul foloseste cookies. Continuarea navigarii pe website reprezinta acordul tau privind prevederile aplicabile disponibile aici.